Yvonne Heus (1959)

Betekenisvol

Als vijfde kind uit een gezin van zeven leerde ik al op jonge leeftijd veel over pedagogisch handelen, afstemmen en verbinden. Mijn moeder was een soort van juf die haar gezin managede, inspireerde en stimuleerde. Het voorlezen aan tafel, de levendige discussies en de humor zijn voor mij goede herinneringen. Tijdens het voeren van de discussies werd er meestal niet naar elkaar geluisterd maar ging je harder of sneller praten om je stem te laten horen. Als een van de jongste kwam mijn stem er meestal niet bovenuit en koos ik ervoor om te kijken en te luisteren.

Ik ben nog steeds geboeid in dat wat mensen beweegt als individu maar vooral ook wat hen beweegt in groepen. Iedere stem telt en is de moeite waard om zich te laten horen en gehoord te worden.

Werkwijze

Voor mij staan de vragen ‘wat beweegt jou als mens?’ en ‘wat beweegt een groep?’ centraal in mijn werk. Dat vraagt om bewustwordingswerk. Bewust worden van wat er leeft in jou als individu en wat er leeft in een groep. In mijn werk richt ik mij in de coachgesprekken op persoonlijke ontwikkeling. Hoe kun jij het beste uit jezelf halen. Methoden en bronnen die ik hierbij inzet zijn ‘Krachtgericht coachen’ van Fred Korthagen, The Work van Byron Katie en Voice Dialogue. Daarnaast maak ik steeds meer gebruik van verschillende expressievormen waaronder schrijven en schilderen.

Voor het werken in groepen ben ik geraakt door het gedachtegoed van Deep Democracy. Hierbij zijn alle stemmen en meningen in een groep waardevol en stimuleren zij de wijsheid van de groep. Diepgaand en empathisch luisteren zijn de basis.

Relevante opleidingen en kwalificaties

Pedagogische Academie
Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam
Geregistreerd Beeldcoach ®
De trainer als regisseur (werken met drama)
Opgeleid Voice Dialogue Coach
ACT en mindfulness
De Kleine Tiki: kunstzinnig dynamisch coachen, stem- en lichaamswerk
Krachtgericht- en zijnsgericht coachen Fred Korthagen en Ellen Nuijten
Autobiografisch schrijven bij Biografiek

Jaartraining ‘The Work’ en ‘The School for The Work’ van Byron Katie

Level 1 Deep Democracy