Begeleiding

Werkwijze

Begeleiding is bij Spring op maat en start met een intake. We maken kennis, bespreken de vraag en maken de doelen helder. We stellen samen het traject vast, waarna de begeleiding op de werkvloer kan starten.

Begeleiding

Spring begeleidt bij het verbeteren van het didactisch en pedagogisch handelen. Denk hierbij aan onderwerpen als: omgaan met verschillen, zelfsturing van leerlingen bevorderen, goede instructie geven, leerlinggesprekken voeren. In onze begeleiding werken we dicht bij de werkvloer door coaching-on-the-job en het maken van video-opnames. We zetten aan tot reflectie en teamleren door middel van intervisie.

Spring begeleidt ook MT’s o.a. bij het ontwikkelen van een lerende teamcultuur en open communicatie.

Voorbeelden van actuele begeleidingstrajecten:

Kinderen krijgen gelijke kansen als ze ongelijk onderwijs kunnen genieten.

- Sanja Nicolic -

Informatie aanvragen