Productontwikkeling

Werkwijze

Wanneer je ondersteuning zoekt bij het ontwikkelen van onderwijsmaterialen of vragen hebt bij invoering of gebruik neem dan contact op voor een oriënterend gesprek. We bespreken daarin jouw opdracht of vraag en bepalen in samenspraak welke aanpak passend lijkt en welke rol Spring kan vervullen.

Productontwikkeling

 

Schrijven, schrappen en schaven

Onderwijsmethodes (voor leerlingen) en boeken, artikelen en trainingen (voor professionals): Spring werkt regelmatig mee en weet veel over het maken van onderwijsmaterialen. Ze stoelt zich daarbij op een gedegen kennis van het onderwijs en de (vak)didactiek en maakt gebruik van de inzichten die er zijn over hoe mensen leren. Zoek je iemand die mee kan werken aan een educatieve uitgave, wil je iemand die meedenkt bij het ontwikkelen van eigen materiaal of heb je vragen bij het gebruik van methodes? Spring is graag je critical friend.

Hieronder een aantal methodes/ producten waar Spring voor ontwikkelt of ontwikkelde:

Blink Lezen heeft een vernieuwende methodiek voor lezen ontwikkeld. Een combinatie van technisch en vloeiend lezen, begrijpend lezen (en luisteren en kijken), verdiepend lezen, vrij lezen en voorlezen. Spring is als hoofdredacteur vertegenwoordigd in dit project (van uitgeverij Blink) en richt zich o.a. op de ‘minicolleges’ en op het ‘volgen en toetsen’ in de methode.

 

 

 

Lees meer over ‘Het nieuwe lezen’, een initiatief in samenwerking met (kinderboeken) schrijvers. Het beschrijft een radicaal andere aanpak in het begrijpend leesonderwijs die Blink lezen hanteert. Met boeiende verhalen, die leerlingen echt raken als uitgangspunt.

Op dit moment werkt Spring bij Blink mee aan Blink Taal. Blink Taal is een onderwijsaanpak waarin taal, lezen en wereldoriëntatie thematisch samenkomen met het leren van de wereld als basis. Het is zo ingericht dat de verschillende vakken elkaar aanvullen en versterken. Een van de Springers vervult in dit project de rol van hoofdredacteur en wordt (mede)verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke content.

Spring is nauw betrokken bij de totstandkoming van Stapel op (van uitgeverij Zwijsen), een online platform vol kleuteractiviteiten, waarin een kleuterleerkracht zelf op zoek kan gaan naar activiteiten en eigen thema’s samen kan stellen. De doelgerichte activiteiten zijn gekoppeld aan de aanbodsdoelen van de SLO. In een doelenoverzicht wordt bijgehouden aan welke doelen is gewerkt. Zo kan een leerkracht voor een beredeneerd aanbod zorgen. Spring werkte als adviseur bij de start van Stapel op, maakte als eindredacteur de activiteiten van Semsom voorbereidend rekenen geschikt voor het platform en schrijft inspiratieartikelen.

 

 

 

Spring schreef mee aan het het Semsom plus-boek (uitgeverij Zwijsen) voor groep 3 met daarin extra oefeningen voor sterke rekenaars.  

 

 

 

In samenwerking met innovatiebureau Springlab werkte Spring (voor uitgeverij Zwijsen) mee aan het Peuterpakket . Samen ontwikkelden we bewegend leren spellen voor peuters. De spellen worden geprojecteerd op een interactieve ‘beweegvloer’. Daarna volgde de ontwikkeling van het Kleuterpakket. Daarover is een door Meester Sander een Youtube filmpje gemaakt met een van onze Springers!

 

 

 

 

Schatkist versie 3 (uitgeverij Zwijsen) een totaalmethode voor groep 1 en 2 waar Spring als expert Rekenen adviseerde en als inhoudsdeskundige een team auteurs begeleidde. Ook heeft Spring aan de leerlingsoftware  meegewerkt. Zowel in het meedenken over het concept als het ontwikkelen van de spellen bij de ontwikkelingsgebieden rekenen en computational thinking.

Intermath, een rekenen/ wiskunde programma (voor de Europese scholen Primary School) waarvoor Spring het pupilbook en teacherhandbook maakt voor de rekendomeinen Meten en Data verwerken.

In september 2020 verscheen in Volgens Bartjens een interview met Anneke Noteboom over Rekenspellen in de les Serieus spelen.

 

 

 

 

 

Zou jij instappen bij een piloot die heeft leren vliegen met werkbladen?

- Juf Bianca -

Informatie aanvragen