Handelingsgericht werken: een actuele kijk

In de afgelopen jaren hebben scholen op geheel eigen wijze, passend bij de schoolontwikkeling, met vallen en opstaan, Handelingsgericht werken (HGW) geïmplementeerd en eigen gemaakt.
De zeven uitgangspunten van HGW worden op verschillende niveaus binnen scholen toegepast. HGW richt zich vooral op een cultuuromslag in het onderwijs.
Helaas overheerst ondanks dit alles het beeld dat HGW gelijk staat aan het werken met groepsplannen. HGW is verengt tot het invoeren van structuren. ‘HGW dat is toch het werken met groepsplannen?’ is een veel gehoorde opmerking. Groepsoverzichten en groepsplannen zijn op veel scholen betekenisloze documenten. Leraren voelen zich totaal geen eigenaar. Groepsplannen maken zijn doel op zich geworden.

Samen met ons kun je er voor zorgen dat HGW weer gaat leven en dat formulieren slechts een ondersteunend middel zijn om te komen tot goed onderwijs.
Je kunt bij ons terecht voor een actuele kijk op HGW met thema’s als:

  • HGW: een cultuuromslag
  • Het voeren van effectieve groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen
  • Werken aan een coachende rol en het versterken van eigenaarschap
  • Gesprekken voeren met ouders en leerlingen
  • Doelen, leerlijnen en analyse van resultaten
  • Instructievaardigheden.

Mocht je een andere vraag hebben rondom handelingsgericht werken, neem dan contact met ons op.

Wil je lezen over HGW? Zie:
Handelingsgericht werken, samenwerken aan schoolsucces, N. Pameijer, Acco 2017
Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs, N. Pameijer/ T. van Beukering/ M. van der Wulp/ A. Zandbergen, Acco 2012