Veranderend toezicht Inspectie

Een helder en relativerend document voor scholen: ‘Ruimte in regels, papieren rompslomp of kan het anders?’ Deze coproductie van het ministerie van OC & W en de Inspectie van het Onderwijs roept op tot data-minimalisatie. Minder vastleggen, meer verkennen en bevragen, wie wil dit niet?! Scholen die al in staat zijn hun kansen te pakken en lef hebben een andere koers te varen, vinden veel herkenning in dit document. Maar hoe doe je dat dan: minder data verzamelen en wel opbrengstbewust werken?
Regelmatig voert Marlies van der Burg audits uit t.a.v. schoolontwikkeling, onderwijskundig beleid en het opbrengstbewust handelen (HGW en OGW) ter voorbereiding op het inspectiebezoek. Als ‘critical friend’ bekijkt zij, met het toezichtkader in de hand, hoe de verschillende indicatoren vorm krijgen in school. Haar analyse bespreekt Marlies met de schoolleider en de IB-er. Zij denkt mee over zinvolle stappen in de schoolontwikkeling.

Een goede voorbereiding is het halve werk zodat u dan met een gerust hart kunt zeggen: ‘Laat de inspectie maar komen’.