Instructievaardigheden

Naar hoe je goede instructie geeft is veel onderzoek gedaan. De uitkomsten daarvan zijn uitgewerkt in modellen en varianten daarop. Zo wordt er gesproken over Effectieve instructie, Directe instructie, Activerende directe instructie, Expliciete directe instructie en Interactieve, gedifferentieerde directe instructie. Allemaal modellen om het leren van de kinderen zo succesvol mogelijk te maken.

Spring ‘omarmt’ niet één bepaald model. Ze vindt het belangrijk om samen met leraren naar hun eigen praktijk te kijken en te zien welke onderdelen bij kunnen dragen aan een goede les. Belangrijke elementen hierbij zijn: werken vanuit doelen, hoge verwachtingen uitspreken, tegemoetkomen aan verschillen, het bevorderen van een groeimindset, een beweging in gang zetten om de verantwoordelijkheid in de instructie van leerkracht naar leerling te verplaatsen, het activeren van leerlingen door bijvoorbeeld coöperatieve werkvormen, het controleren van begrip en geven van gerichte feedback en reflectie door didactisch te coachen.