Interim intern begeleider

Je zoekt tijdelijk vervanging of ondersteuning van de intern begeleider. Je zoekt iemand die goed afstemt op jouw situatie en ook iets ‘achterlaat’ als ze weer weg is.

Bij Spring werkt een aantal zeer gedreven en ervaren intern begeleiders. We kunnen tijdelijk ‘op de winkel passen’ en de lopende zaken doen. Maar we doen meer. Ons onderscheidend uitgangspunt is dat al ons werk gericht is op ontwikkeling. Ontwikkeling van de leerkracht, van het team, van de IB-er. Zo werken we ook in ons interim-werk aan duurzame kwaliteitsverbetering en een professionele cultuur.

Onze interim-IB-ers willen:

  • vanuit visie op goed (bege)leiderschap samenwerken
  • mensen van binnenuit in beweging krijgen
  • bijdragen aan een lerende cultuur in school
  • uit ‘het kamertje’ naar de werkvloer bewegen
  • volledige aandacht en ruimte bieden in goede gesprekken met leerkrachten
  • op de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten afstemmen
  • kwaliteiten van mensen versterken
  • op een coachende, waarderende manier werken
  • Werkzaamheden doelgericht en efficiënt uitvoeren en overdragen
  • een rolmodel en ‘critical friend’ zijn.

Onze IB-ers hebben een groot hart voor alle mensen in de school: voor de kinderen en de volwassenen! Daar zijn we trots op.

Werkwijze

In een intakegesprek maken we kennis, bespreken we de situatie en de vraag en stemmen we de wensen van school en onze visie en aanpak op elkaar af. Als het klikt, stellen we een voorlopige overeenkomst op met daarin de doelen en de werkzaamheden. Na een periode van 2 weken volgt een gesprek om de precieze opdracht vast te stellen.  Bij langere trajecten evalueren we regelmatig en werken we bij voorkeur met een reflectiegroep om ontwikkeling te waarborgen.