Opbrengstbewust lesgeven

Een leerkracht die opbrengstbewust handelt is een leerkracht die haar handelen bewust afstemt op de verschillen tussen kinderen. Je kijkt naar de resultaten, naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen en past je handelen aan. In dit cyclische proces bepaal je steeds opnieuw aan welke verbetering je wilt werken en welke concrete resultaten je wilt bereiken. Als leerkracht ben je je bewust van jouw invloed op de resultaten van de leerlingen.

Spring begeleidt teams in het basisonderwijs bij het leren analyseren en interpreteren van toetsgegevens, bij het vaststellen van oorzaken van positieve of negatieve resultaten, bij het vertalen van toetsgegevens in concreet beleid en acties: wat blijven we doen, wat is zinvol en wat gaan we anders doen? De beschikbare data worden direct benut voor het verbeteren van de dagelijkse onderwijspraktijk, het lesgeven in de groep.