Privacy Verklaring van Spring, scholen in de praktijk

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens bij Spring worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. We leggen uit waar jouw gegevens opgeslagen liggen en met welke bedoelingen we dit doen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden n.a.v. bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Spring is een begeleidingsbureau voor het onderwijs. De medewerkers van Spring coachen, begeleiden, trainen en ontwikkelen onderwijsproducten. Er zijn situaties waarin Spring jouw gegevens verzameld. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Spring, neem
dan vooral contact op!

Spring, scholen in de praktijk
Vondellaan 144, 3521 GH Utrecht
info@burospring.nl
030 2819930
KVK nummer: 30163264
BTW nummer: 808653404b01

Persoonsgegevens

Spring, scholen in de praktijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via bijvoorbeeld het contactformulier of de aanmelding op onze nieuwsbrief. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in (e-mail) correspondentie, op het contactformulier van onze website en telefonisch
 • Gegevens die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van een opdrachtovereenkomst (bovenop de eerder genoemde persoonsgegevens: bankrekeningnummer en soms BTW nummer).
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (surf gedrag maar ook IP adres en geografische gegevens)
 • Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan de online activiteiten van hun kinderen te volgen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht  je overtuigd zijn dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@burospring.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doelen van de verwerking van gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Spring. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven
  Spring stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling en informatieverstrekking. Je e-mailadres wordt verzameld wanneer je deze achterlaat  op de website van Spring.
 • Contact opnemen
  Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Spring via de ‘contactbutton’ op onze website. In dit formulier vragen we alleen die gegevens die nodig zijn om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer en vraag. De minimale gegevens die we je vragen zijn je naam en mailadres, zo dat we jouw contactverzoek kunnen afhandelen.
 • Opdrachtovereenkomsten en facturen
  Wanneer je met ons een opdrachtovereenkomst aangaat verzamelen we die gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 • Analytics
  De website van Spring verzamelt jouw gegevens om onze website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Spring deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen:

 • Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Je hebt altijd de gelegenheid om je af te melden via een links onderaan een nieuwsbrief.
 • De Heeg
  Onze e-mail wordt gehost bij hostingprovider De Heeg. Als jij contact opneemt via de formulieren of via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van De Heeg. Wij kunnen deze e-mails op verzoek (laten) verwijderen.
 • BuroBureaux
  De back-ups van de website worden gehost bij BuroBureaux. Hier zijn geen herleidbare persoonsgegevens in opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd door Spring bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren.

 • Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@burospring.nl.
 • Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Spring via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. Dit geldt ook voor de gegevens die wij binnen krijgen wanneer jij contact opneemt met Spring via de ‘contactbutton’ op onze website.
 • Opdrachtovereenkomsten en facturen
  De gegevens op opdrachtovereenkomsten en facturen bewaren we in verband met de fiscale bewaarplicht 7 jaar.
 • Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden, m.u.v. de opdrachtovereenkomsten en facturen van jouw persoonsgegevens geen papieren kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die Spring of eerder genoemde derden beheren, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Spring. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Spring privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Spring ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en meer te vertrouwen is. Verder wordt onze website en server up-to-date gehouden met (technische) software updates.

Jouw rechten

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Spring zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 • Recht op rectificatie
  Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn de gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit door Spring te laten rectificeren.
 • Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Spring opgeslagen liggen (bijv. in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst), dan heb je het recht op overdracht. Hierbij draagt Spring al jouw gegevens over aan de andere partij.
 • Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Spring vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je vindt dat Spring niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Spring jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@burospring.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Spring verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Spring via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Spring de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij met ons hebt gedeeld met anderen dan de eerder genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan vragen we daar eerst jouw toestemming voor.

Spring behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Spring dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Spring te beschermen. Daarbij nemen wij de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heb je vragen, het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Spring, scholen in de praktijk
Vondellaan 144, 3521 GH Utrecht
info@burospring.nl
030 2819930
KVK nummer: 30163264
BTW nummer: 808653404b01