Voice Dialogue

Deze methodiek kan worden ingezet wanneer jouw coachvraag zich vooral bevindt op het gebied van ‘de persoon in het werk’.

Voice Dialogue wordt ook wel de psychologie van de ‘ikken’ genoemd. Het belangrijkste uitgangspunt is de veronderstelling dat je als mens niet slechts één persoon bent, maar dat je uit een verzameling verschillende ‘ikken’ bestaat. Deelpersonen die soms strijden om de aandacht en macht. Of stilletjes in een hoekje zitten.

Vergelijk jezelf eens met een rijdende bus: je zit aan het stuur en in de bus zitten de verschillende kanten van jou: je ‘ikken’. Denk aan de aardige pleaser, de strakke perfectionist of de volhardende doordouwer. Tijdens de coachgesprekken helpen we je deze verschillende ‘ikken’ aan het woord te laten. In het gewone leven kakelen ze vaak door elkaar heen en hebben ze allemaal een andere visie op jouw leven en handelen.

De bus uit 'Ik (k)en mijn ikken
Illustratie Luuk Poorthuis

Door de coachgesprekken krijg je zicht op jouw verschillende ikken en wanneer ze het stuur (in de bus) overnemen. Je leert wat de functies zijn van deze ikken. Je gaat begrijpen waarom je soms dingen doet waar je eigenlijk niet achter staat. Je krijgt meer ‘het stuur in handen’.

Wil je meer lezen over de methodiek? We bevelen je van harte het praktische en vermakelijke boek ‘Ik (k)en mijn ikken’ van Budde, Brugman en Collewijn (2010) aan.

De coaches van Spring zijn opgeleid als Voice Dialogue facilitator.